ข้อตกลง

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้

ข้อตกลง EULA 

SBOBET ให้กับผู้บริโภคทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในประเทศไทย

สำหรับการใช้บริการท่านยอมรับสิ่งต่อไปนี้

1. ผู้ใช้ที่ยอมรับข้อตกลง EULA นี้จะอยู่ภายใต้กฎทั้งหมดใน EULA ข้อบังคับของ EULA ยังใช้กับบริการทั้งหมดจาก SBO Robot

2. ท่านต้องลงทะเบียน ID ของท่านก่อนจึงจะสามารถใช้บริการ SBO Robot ได้ โดยท่านต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน และรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ท่านให้มา SBO Robot จะไม่รับผิดชอบหากปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลการลงทะเบียน ID

3. ข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้กับ SBO Robot จะถูกเก็บไว้เป็นความลับและเราในนามของบริษัทจะไม่ให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลอื่นยกเว้นพันธมิตรทางธุรกิจของ SBO Robot เพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ท่าน

4. ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการรักษาความลับของ ID รหัสผ่านและรหัสส่วนตัวของท่านเองรวมถึงรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ดำเนินการจาก ID นั้น

5. ท่านมีหน้าที่ต้องใช้มาตรการป้องกันและรักษาเสถียรภาพของระบบปฏิบัติการความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ SBO Robot จะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดจากไวรัสสปายแวร์หรือการแฮ็กค์อื่นๆ เพื่อดึงข้อมูลของท่าน

6. เป็นไปตามบทบัญญัติไม่มี. 4 และไม่ 5 ดังนั้น SBO Robot จะไม่รับผิดชอบต่อ ID หรือรหัสผ่านที่สูญหายเนื่องจากการแฮ็กค์ข้อมูลหรือรหัสเข้าใช้งานที่เกิดจากการฉ้อโกงหรือความประมาทเลินเล่อของท่านเอง

7. ตัวละครไอเท็มและองค์ประกอบทั้งหมดที่มีอยู่ในเกมที่ให้โดย Gravity Game Link เป็นทรัพย์สินของผู้พัฒนาและเจ้าของลิขสิทธิ์ในกรณีที่มีการปิดบริการเกมรายการดังกล่าวทั้งหมดจะถูกส่งคืนให้กับผู้พัฒนา

8. ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์/forum และบริการเกมที่จัดหาให้โดย Gravity Game Link เพื่อส่งเสริมและหรือดำเนินกิจกรรมในเชิงพาณิชย์

9. SBO Robot ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือลบชื่อ ID ชื่อตัวละครหรือชื่อกิลด์ที่ใช้หากถือว่าผิดกฎหมายไม่เหมาะสมต่อชนเผ่าศาสนาเชื้อชาติวัฒนธรรมรวมถึงสื่อลามกหรือไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่บังคับใช้ในประเทศไทย

10. SBO Robot ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์/ forum หรือข้อความในเกมที่ดุลยพินิจพบว่าละเมิดกฎที่ตกลงไว้ในข้อตกลงนี้ เช่น ละเมิดกฎหมายและบรรทัดฐานทางสังคม, คุกคามหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น อื่น ๆ ดังต่อไปนี้: - ข้อความที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงความเกลียดชังการคุกคามทางกายภาพ การใช้ยาที่ผิดกฎหมาย การล่วงละเมิดการดูหมิ่นและทำให้ชนเผ่าศาสนาและเชื้อชาติขุ่นเคืองหรือละเมิดบรรทัดฐานที่บังคับใช้ - ข้อความเกี่ยวกับวิธีการคำแนะนำหรือวิธีการกระทำผิดกฎหมายการก่อการร้ายการ  hacking, cracking ฯลฯ - ข้อความที่เป็นการค้าการส่งเสริมการขายและการโฆษณา - ข้อความที่เห็นว่าไม่เหมาะสม

11. ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎที่ SBO Robot กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการลงโทษหรือบล็อก ID ผู้เล่นที่ละเมิดกฎ

12. ท่านไม่สามารถส่งแจกจ่ายหรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ ที่เป็นเครื่องหมายการค้าทรัพย์สินทางปัญญาและวัสดุสิทธิบัตรหรือวัสดุที่เป็นทรัพย์สิน/ลิขสิทธิ์ของ SBO Robot โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SBO Robot นอกจากนี้ยังใช้กับเนื้อหาที่มีสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรอื่นๆ ที่อาจพบได้บนเว็บไซต์ตลอดจนเกมและอุปกรณ์เสริมใด ๆ

13. ซอฟต์แวร์เว็บไซต์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จัดหาให้โดย SBO Robot เป็นทรัพย์สินของ SBO Robot และพันธมิตรทางธุรกิจแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นห้ามใช้อย่างไม่เหมาะสม

14. ท่านตกลงที่จะใช้หรือใช้บริการที่ SBO Robot จัดหาให้และใช้เฉพาะโปรแกรม client ที่จัดหาจัดจำหน่ายและแจกจ่ายโดย SBO Robot และพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะผ่านซีดี/เว็บไซต์ หรือสื่ออื่น ๆ

15. ท่านตกลงที่จะไม่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายที่ใช้สำหรับบริการ SBO Robot เพื่อเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต SBO Robot มีสิทธิ์ฟ้องร้องท่าน (ไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญา) หากท่านละเมิด

16. SBO Robot จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านอันเป็นผลมาจากการกระทำพฤติกรรมและข้อความในเกมตลอดจนข้อความที่ท่านถ่ายทอดบนเว็บไซต์ / forum

17. SBO Robot มีสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายกับการละเมิดข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางนี้หรือต่อต้านการกระทำที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อ SBO Robot ในฐานะผู้ถือใบอนุญาตสำหรับบริการหากจำเป็น

18. บริการที่จัดให้ไม่มีข้อผิดพลาดหรือปราศจากข้อผิดพลาดอย่างสมบูรณ์ ข้อผิดพลาดของระบบอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์, ภัยธรรมชาติ หรือปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมบริการเอง

19. SBO Robot มีสิทธิ์ จำกัด หรือหยุดให้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (สามารถส่งคำอธิบายปัญหาได้ในภายหลังตามนโยบายของ SBO Robot) หากมีปัญหาในการให้บริการผู้ใช้งาน

20. SBO Robot มีสิทธิ์ปิดบริการเมื่อใดก็ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3 เดือนหากสัญญาความร่วมมือกับสมาชิกเสร็จสมบูรณ์

21. SBO Robot มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกฎที่มีอยู่และข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางเพื่อปรับปรุงท่านภาพของบริการที่มีให้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

22. ท่านต้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่ให้ไว้เป็นประจำเพื่อดูและทำความเข้าใจเนื้อหาของข้อตกลงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง

 

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา SBO Robot